SẢN PHẨM GIẢM GIÁ

-13%
-21%

CÂN NHÀ BẾP THÔNG DỤNG

Cân Điện Tử Nhà Bếp FEH6000 6kg/1g

780,000 
-13%

CÂN TRANG SỨC - PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cân Vàng Tiểu Ly VMC-FHB-H223

6,990,000 
-8%
8,790,000 
-28%
3,590,000 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

-9%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ SCN500kg

3,890,000 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ SCN100kg

3,290,000 
-27%

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ SCN200kg

2,390,000 

CÂN BÀN ĐIỆN TỬ

Cân Bàn Điện Tử A12E

2,990,000 

CÂN GHẾ NGỒI ĐIỆN TỬ

-19%
3,890,000 
-16%
2,690,000 
-16%
2,690,000 
-16%
2,690,000 
-16%
-13%
-13%
-13%

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

-8%
8,790,000 
-8%
8,790,000 
-8%
8,790,000 
-9%

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ

CÂN SÀN ĐIỆN TỬ A12 1m2x1m2

8,190,000 

CÂN TRANG SỨC - PHÒNG THÍ NGHIỆM

CÂN TRANG SỨC - PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cân điện tử 3 số lẻ HL-423A 420g/0.001g

CÂN TRANG SỨC - PHÒNG THÍ NGHIỆM

Cân điện tử 3 số lẻ HL-323A 320g/0.001g

-7%
13,990,000 
-33%
-29%
-33%
-29%

CÂN THÔNG DỤNG - CÂN YẾN SÀO

-24%

CÂN NHÀ BẾP THÔNG DỤNG

Cân Điện Tử Nhà Bếp FEH1000 1kg/0.1g

750,000 
-23%

CÂN NHÀ BẾP THÔNG DỤNG

Cân Điện Tử Nhà Bếp FEH3000 3kg/0.5g

759,000 
-31%
1,790,000 
-31%
1,790,000 

Cân tính giá tiền

PHỤ KIỆN CÂN ĐIỆN TỬ

PHỤ KIỆN NGÀNH CÂN

Pin 6v1.3Ah

290,000 

PHỤ KIỆN NGÀNH CÂN

Pin 6v 4.5Ah

350,000 

PHỤ KIỆN NGÀNH CÂN

Pin 4v4Ah

250,000 

ĐỐI TÁC TIN DÙNG